نیاز به آموزش

چرا به یادگیری دفاع شخصی نیازداریم؟
مهر, 1400 بدون نظر مقالات
در دلیل اینکه چرا به یادگیری دفاع شخصی نیاز داریم، به ذکر این نکته می پردازیم؛ حتما تاکنون موقعیتی برایتان پیش آمده است که به همراه خانواه یا عزیزانتان جهت تفریح و خوشگذرانی به محلی رفته باشید و کاملا ناگهانی با کسی دعوا سرگرفته شود و نتوانید کاری بکنید ...
ادامه مطلب