شکستن گردن

آموزش دفاع رهایی شکستن گردن
مهر, 1400 بدون نظر ویدیوها, ویدیوهای آپارات
  در این ویدیو که توسط استاد سعید غفاری تدوین گردیده است، به آموزش تکنیک دفاع (شخصی) رهایی شکستن گردن می پردازد. کاربرد این ویدیو زمانیست که مهاجم گردن شما را گرفته و با وارد آوردن فشار بسیار سعی در شکستن گردن را دارد. این ویدیو 3دقیقه ای بطور ...
ادامه مطلب